Oszczędzanie energii elektrycznej i energii cieplnej jest coraz częściej koniecznością dla większości z nas. Zmiany klimatyczne wymuszają na budownictwie mieszkaniowym pewne działania, prowadzące do budowania domów, które będą przyjazne dla środowiska. Takimi domami są budynki energooszczędne i pasywne. Czym różnią się one od siebie i jaki dom wybrać?

Definicja domu pasywnego i energooszczędnego

Można powiedzieć, że każdy dom pasywny będzie jednocześnie domem energooszczędnym, ale nie każdy dom energooszczędny będzie też spełniał wymagania określone dla domów pasywnych. Z definicji domu energooszczędnego wynika, że to dom, którego roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wynosi około 70 kWh/ (m2xrok). W standardowej wielkości takiej nieruchomości limit ten powinien wynosić 160 kWh/(m2xrok).

Natomiast zgodnie z przyjętą definicją domu pasywnego to dom budowany z myślą o biernym (pasywnym) pozyskiwaniu energii z otoczenia. Do ogrzewania takiego budynku mieszkalnego powinno wystarczyć około 15 kWh/(m2xrok).

Podobieństwa i różnice pomiędzy domem energooszczędnym i pasywnym

Pierwszą różnicą pomiędzy dwoma typami domów: energooszczędnym i pasywnym jest projekt budynku. W domu energooszczędnym bryła, jak podkreślają eksperci z firmy Projektyzwizja.pl, powinna być prosta, a ściany i dach mieć możliwie jak najmniej załamań. Największe przeszklenia powinny być przy tym umieszczone od strony południowej. Natomiast w domach pasywnych bryła domu powinna opierać się na planie prostokąta. Dopuszczalny jest dach jedno lub dwuspadowy, a cała elewacja południowa powinna być przeszklona. W obu typach domów korzyści w postaci mniejszego zapotrzebowania na energię przynosi kształt bryły, w której stosunek przegród zewnętrznych do kubatury budynku będzie jak najmniejszy.

Kolejnym elementem rozróżniającym domy pasywne i energooszczędne, są wymagania względem izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Średni współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych w domach energooszczędnych nie powinien przekraczać 0,2 W/(m2xK). Taki poziom współczynnika U można osiągnąć poprzez zastosowanie w ścianach warstwy termoizolacji grubości minimum 20 cm, a w dachu lub stropodachu – 30 cm. Natomiast wyższe wymagania w tym zakresie obowiązują dla domów pasywnych. Współczynnik U nie powinien być wyższy niż 0,12 W /(m2xK). Pozwala go spełnić grubsza warstwa termoizolacji wynosząca minimum 30 cm, a dachu – minimum 50 cm.

Domy energooszczędne zmniejszają zużycie energii, ale domy pasywne są ponadto w stanie pozyskiwać energię z otoczenia w większym stopniu, np. ze słońca. Wybór odpowiedniego projektu domu powinien jednak brać pod uwagę również nieco wyższe ceny wznoszenia konstrukcji spełniających wymagania wskazywane dla domów pasywnych.