W Polsce wiele budynków wymaga termomodernizacji, czyli przeprowadzenia prac mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Aby zachęcić właścicieli nieruchomości do podjęcia takich działań, wprowadzono różnego rodzaju programy wsparcia, w tym m.in. premie termomodernizacyjne. Dzięki nim proekologiczne inwestycje nie są tak kosztowne. Co zrobić, by uzyskać wspomnianą premię? Kto może z niej skorzystać? Jakie formalności trzeba spełnić? Udzielamy odpowiedzi na najpopularniejsze pytania.

Na czym polega wsparcie w formie premii termomodernizacyjnej?

Premia termomodernizacyjna to jedna z form wsparcia finansowego, która ma na celu zmotywowanie właścicieli budynków do poprawy efektywności energetycznej swoich nieruchomości. Jest to program realizowany przez rząd i przewiduje przyznanie premii w postaci zwrotu części poniesionych kosztów inwestycyjnych na termomodernizację. Dzięki temu możesz:

  • zwiększyć komfort cieplny w budynkach,
  • ograniczyć emisję gazów cieplarnianych,
  • obniżyć rachunki za energię,

co przekłada się na korzyści dla środowiska oraz portfela właściciela nieruchomości.

Ile wynosi premia termomodernizacyjna?

Każdy, kto planuje termomodernizację na pewno zastanawia się, na jaką kwotę premii może liczyć. Podstawowe dofinansowanie sięga nawet 26% kosztów całego przedsięwzięcia. Dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów przysługuje dla wzmocnienia budynków wielkopłytowych.

W przypadku głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego, premia może zostać zwiększona o dodatkowe:

  • 10% kosztów inwestycji z tytułu grantu termomodernizacyjnego,
  • 31%, jeśli inwestor otrzyma grant OZE. W tym przypadku konieczne jest jednak wykonanie przedsięwzięcie OZE, np. w postaci montażu instalacji fotowoltaicznej.

Kto może otrzymać premię termomodernizacyjną?

Premia termomodernizacyjna jest adresowana do właścicieli lub współwłaścicieli budynków, w których przeprowadzona zostanie termomodernizacja. Osoby, spełniające wymagania formalne oraz realizujące inwestycję zgodnie z określonymi wytycznymi, będą mogły otrzymać to dofinansowanie. Dotyczy ono zarówno budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Wsparcie przysługuje także w przypadku nieruchomości użyteczności publicznej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych sieci ciepłowniczych oraz lokalnych źródeł ciepła.

Jak otrzymać premię za termomodernizację?

W celu otrzymania premii, najpierw należy przeprowadzić audyt termomodernizacyjny. Będzie on obejmował m.in. zakres termomodernizacji, jednostkowe i całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia oraz korzyści, płynące z planowanych działań. Następnie należy wybrać bank finansujący termomodernizację – premia przysługuje wyłącznie w sytuacjach, w których inwestorzy posiłkują się kredytem.

Po wypełnieniu wniosku wraz z audytem i pozytywnym rozpatrzeniu go przez BGK, można uzyskać decyzję o przyznaniu premii oraz finansowanie na termomodernizację. Ostatni krok to już tylko realizacja planowanych działań. Jeśli inwestor chce starać się o grant OZE, dobrym pomysłem będzie również audyt fotowoltaiczny. Dzięki takiej analizie można nie tylko łatwiej otrzymać różnego rodzaju dofinansowania, ale także oszacować zużycie energii elektrycznej i precyzyjnie dobrać niezbędną moc instalacji.