Frezowanie CNC lub komputerowe frezowanie sterowane numerycznie jest procesem obróbki, który wykorzystuje skomputeryzowane elementy sterujące i obrotowe wielopunktowe narzędzia tnące, aby stopniowo usuwać materiał z obrabianego przedmiotu i wytwarzać specjalnie zaprojektowaną część lub produkt. Ten proces nadaje się do obróbki szerokiej gamy materiałów, takich jak metal , plastik , szkło i drewno, a także do produkcji różnorodnych części i produktów na zamówienie.

W ramach precyzyjnych usług obróbki CNC , w tym procesów mechanicznych, chemicznych, elektrycznych i termicznych, oferowane są różne możliwości . Frezowanie CNC to proces obróbki mechanicznej wraz z wierceniem, toczeniem i różnymi innymi procesami obróbki, co oznacza, że ​​materiał jest usuwany z obrabianego przedmiotu za pomocą środków mechanicznych, takich jak działania narzędzi skrawających maszyny walcowniczej.   

Ten artykuł skupia się na procesie frezowania CNC, nakreślając podstawy procesu oraz komponenty i oprzyrządowanie frezarki CNC. Ponadto w tym artykule omówiono różne operacje frezowania i przedstawiono alternatywy dla procesu frezowania CNC.

Przegląd procesu frezowania CNC

Podobnie jak większość konwencjonalnych procesów obróbki mechanicznej CNC , proces frezowania CNC wykorzystuje skomputeryzowane sterowanie do obsługi i manipulowania obrabiarkami, które tną i formują materiał wyjściowy. Ponadto proces przebiega według tych samych podstawowych etapów produkcji, co wszystkie procesy obróbki CNC, w tym:

 • Projektowanie modelu CAD
 • Konwersja modelu CAD do programu CNC
 • Konfigurowanie frezarki CNC
 • Wykonanie operacji frezowania

Proces frezowania CNC rozpoczyna się od utworzenia projektu części 2D lub 3D CAD. Następnie ukończony projekt jest eksportowany do formatu pliku zgodnego z CNC i konwertowany przez oprogramowanie CAM do programu maszyny CNC, który dyktuje działania maszyny i ruchy oprzyrządowania w poprzek obrabianego przedmiotu. Zanim operator uruchomi program CNC, przygotowuje frezarkę CNC, przymocowując przedmiot do powierzchni roboczej maszyny (np. Stół roboczy) lub urządzenie do trzymania (np. Imadło), i dołączając narzędzia frezujące do wrzeciona maszyny. Proces frezowania CNC wykorzystuje poziome lub pionowe frezarki z obsługą CNC – w zależności od specyfikacji i wymagań aplikacji frezującej – oraz obrotowe wielopunktowe (tj. Wielozębowe) narzędzia tnące, takie jak frezy i wiertła. Gdy maszyna jest gotowa,

Po rozpoczęciu procesu frezowania CNC maszyna zaczyna obracać narzędzie tnące z prędkością dochodzącą do tysięcy obrotów na minutę. W zależności od rodzaju zastosowanej frezarki i wymagań aplikacji frezującej, gdy narzędzie wbije się w obrabiany przedmiot, maszyna wykona jedną z następujących czynności, aby wykonać niezbędne cięcia na obrabianym przedmiocie:

 1. Powoli podawaj przedmiot do nieruchomego, obracającego się narzędzia
 2. Przesuń narzędzie po nieruchomym przedmiocie
 3. Przesuń narzędzie i obrabiany przedmiot względem siebie

W przeciwieństwie do procesów frezowania ręcznego, w frezowaniu CNC maszyna zwykle przesuwa ruchome elementy obrabiane z obrotem narzędzia tnącego, a nie przeciwnie. Operacje frezowania zgodne z tą konwencją są znane jako procesy frezowania wznoszącego, podczas gdy operacje przeciwne są znane jako konwencjonalne procesy frezowania.

Ogólnie rzecz biorąc, frezowanie najlepiej nadaje się jako proces drugorzędny lub wykańczający dla już obrabianego przedmiotu, zapewniając definicję lub wytwarzanie cech części, takich jak otwory, szczeliny i gwinty. Jednak proces ten jest również wykorzystywany do kształtowania podstawowego materiału od początku do końca. W obu przypadkach proces frezowania stopniowo usuwa materiał, tworząc pożądany kształt i formę części. Po pierwsze, narzędzie tnie małe kawałki – tj. Wióry – z przedmiotu obrabianego, tworząc przybliżony kształt i formę. Następnie przedmiot poddawany jest procesowi frezowania z dużo większą dokładnością iz większą precyzją, aby dokończyć część z jej dokładnymi cechami i specyfikacjami. Zwykle ukończona część wymaga kilku przebiegów obróbki, aby uzyskać pożądaną precyzję i tolerancje. Dla bardziej złożonych geometrycznie części,

Po zakończeniu operacji frezowania i wyprodukowaniu części zgodnie z niestandardowymi specyfikacjami frezowana część przechodzi do etapów obróbki końcowej i końcowej.

Operacje frezowania CNC

Źródło obrazu: Sugrit Jiranarak / Shutterstock.com

Frezowanie CNC jest procesem obróbki odpowiednim do produkcji elementów o wysokiej dokładności, wysokiej tolerancji w prototypach, jednorazowych i małych i średnich seriach produkcyjnych. Podczas gdy części są zwykle produkowane z tolerancjami w zakresie od +/- 0,001 cala do +/- 0,005 cala, niektóre frezarki mogą osiągnąć tolerancje do +/- 0,0005 cala. Wszechstronność procesu frezowania pozwala na może być stosowany w wielu gałęziach przemysłu i do różnych elementów i projektów części, w tym gniazd, fazowań, gwintów i kieszeni. Do najczęstszych operacji frezowania CNC należą:

 • Frezowanie czołowe
 • Frezowanie zwykłe
 • Frezowanie kątowe
 • Frezowanie form

Frezowanie czołowe

Frezowanie czołowe odnosi się do operacji frezowania, w których oś obrotu narzędzia skrawającego jest prostopadła do powierzchni przedmiotu obrabianego. W procesie wykorzystuje się frezy czołowe,które mają zęby zarówno na obwodzie, jak i na powierzchni narzędzia, przy czym zęby obwodowe są głównie używane do cięcia, a zęby czołowe są używane do wykańczania. Ogólnie rzecz biorąc, frezowanie czołowe jest używane do tworzenia płaskich powierzchni i konturów gotowego elementu i jest w stanie wytworzyć wykończenia wyższej jakości niż inne procesy frezowania. Zarówno poziome, jak i pionowe frezarki obsługują ten proces.

Rodzaje frezowania czołowego obejmują frezowanie końcowe i frezowanie boczne, które wykorzystują odpowiednio frezy końcowe i frezy boczne .

Zwykłe frezowanie

Frezowanie zwykłe, znane również jako frezowanie powierzchniowe lub płytowe, odnosi się do operacji frezowania, w których oś obrotu narzędzia skrawającego jest równoległa do powierzchni przedmiotu obrabianego. Proces wykorzystuje zwykłe frezyktóre mają zęby na obwodzie, które wykonują operację cięcia. W zależności od specyfikacji zastosowania frezowania, takich jak głębokość cięcia i wielkość przedmiotu obrabianego, stosowane są zarówno wąskie, jak i szerokie frezy. Wąskie frezy pozwalają na głębsze cięcia, podczas gdy szersze frezy służą do cięcia większych powierzchni. Jeśli zastosowanie frezowania gładkiego wymaga usunięcia dużej ilości materiału z obrabianego przedmiotu, operator najpierw stosuje frez gruboziarnisty, wolne prędkości skrawania i szybkie prędkości posuwu w celu uzyskania przybliżonej geometrii części projektowanej na zamówienie. Następnie operator wprowadza drobniejszy zębaty frez, szybsze prędkości cięcia i wolniejsze prędkości posuwu, aby uzyskać szczegóły gotowej części.

Frezowanie kątowe

Frezowanie kątowe, znane również jako frezowanie kątowe, odnosi się do operacji frezowania, w których oś obrotu narzędzia skrawającego jest pod kątem względem powierzchni przedmiotu obrabianego. W procesie wykorzystuje się frezy jednokątne – ustawione pod kątem w zależności od obrabianego projektu – w celu uzyskania elementów kątowych, takich jak fazowania, ząbkowania i rowki. Jednym z powszechnie występujących zastosowań kątowego mielenia jest produkcja jaskółczego ogona, który wykorzystuje 45 °, 50 °, 55 ° lub 60 ° do cięcia na jaskółczy ogon na podstawie wzoru jaskółczego ogona.

Formowanie Frezowanie

Frezowanie form oznacza operacje frezowania obejmujące nieregularne powierzchnie, kontury i kontury, takie jak części o zakrzywionych i płaskich powierzchniach lub całkowicie zakrzywione powierzchnie. W procesie wykorzystuje się formowane frezy lub frezy frezowe wyspecjalizowane w konkretnym zastosowaniu, takie jak frezy zaokrąglone wypukłe, wklęsłe i narożne . Niektóre z typowych zastosowań frezowania kształtów obejmują wytwarzanie półkulistych i półkolistych wgłębień, koralików i konturów, a także skomplikowanych projektów i złożonych części z pojedynczą konfiguracją maszyny.

Inne operacje frezowania

Oprócz wyżej wymienionych operacji, frezarki mogą być wykorzystywane do wykonywania innych specjalistycznych operacji frezowania i obróbki. Przykłady innych dostępnych typów operacji frezowania obejmują:

Frezowanie wzdłużne : frezowanie wzdłużne odnosi się do operacji frezowania, w których obrabiarka obrabia dwie lub więcej równoległych powierzchni obrabianego przedmiotu z jednym cięciem. Proces ten wykorzystuje dwa frezy na tym samym trzpieniu maszyny, rozmieszczone tak, że frezy znajdują się po obu stronach obrabianego przedmiotu i mogą frezować obie strony jednocześnie.  

Frezowanie gangów : frezowanie gangów odnosi się do operacji frezowania, w których stosuje się dwa lub więcej frezów – zazwyczaj o różnych rozmiarach, kształtach lub szerokości – na tej samej maszynie. Każdy frez może wykonywać tę samą operację cięcia, lub inną, jednocześnie, co daje bardziej skomplikowane projekty i złożone części w krótszym czasie produkcji.

Frezowanie profili : Frezowanie profili odnosi się do operacji frezowania, w których obrabiarka tworzy ścieżkę cięcia wzdłuż pionowej lub pod kątem powierzchni na obrabianym przedmiocie. Proces ten wykorzystuje urządzenia do frezowania profili i narzędzia tnące, które mogą być równoległe lub prostopadłe do powierzchni obrabianego przedmiotu.

Cięcie przekładni : Cięcie przekładni to operacja frezowania, w której wykorzystuje się przecinaki ewolwentowe do wytwarzania zębów przekładni. Te frezy, rodzaj formowanych frezów, są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach podziałek, w zależności od liczby zębów niezbędnych dla danego projektu przekładni. W tym procesie można również zastosować specjalistyczny bit tokarski do frezowania zębów.

Inne procesy obróbki skrawaniem : Ponieważ frezarki obsługują inne obrabiarki oprócz narzędzi frezujących, można je stosować do innych procesów obróbki niż frezowanie, takich jak wiercenie, wytaczanie, rozwiercanie i gwintowanie.

Urządzenia i komponenty do frezowania CNC

Proces frezowania CNC wykorzystuje różnorodne aplikacje , obrabiarki i frezarki w zależności od wykonywanej operacji frezowania.

Oprogramowanie do obsługi CNC

Podobnie jak większość procesów obróbki CNC, proces frezowania CNC wykorzystuje oprogramowanie CAD do tworzenia wstępnego projektu części i oprogramowania CAM do generowania programu CNC, który dostarcza instrukcje obróbki w celu wytworzenia części. Program CNC jest następnie ładowany do wybranej maszyny CNC, aby zainicjować i wykonać proces frezowania.

Komponenty maszynowe

Pomimo szerokiej gamy dostępnych frezarek, większość maszyn ma te same podstawowe komponenty. Te wspólne części maszyny obejmują:

 • Interfejs maszyny
 • Kolumna
 • Kolano
 • Siodło
 • Stół do pracy
 • Wrzeciono
 • Altanka
 • Baran
 • Narzędzie mechaniczne

Rysunek 1 – Konfiguracje i komponenty frezarki CNC

Interfejs maszyny : Interfejs maszyny odnosi się do komponentu maszyny używanego przez operatora do ładowania, inicjowania i wykonywania programu maszyny CNC.

Kolumna : Kolumna odnosi się do komponentu maszyny, który zapewnia wsparcie i strukturę dla wszystkich innych komponentów maszyny. Ten komponent zawiera przymocowaną podstawę i może zawierać dodatkowe elementy wewnętrzne, które wspomagają proces frezowania, takie jak zbiorniki oleju i chłodziwa.

Kolano : Kolano odnosi się do regulowanego elementu maszyny, który jest przymocowany do kolumny i zapewnia wsparcie siodła i stołu roboczego. Ten element jest regulowany wzdłuż osi Z (tj. Może być podnoszony lub opuszczany) w zależności od specyfikacji operacji frezowania.

Siodło : Siodło odnosi się do elementu maszyny umieszczonego na górze kolana, podtrzymującego stół roboczy. Ten komponent jest w stanie poruszać się równolegle do osi wrzeciona, co pozwala na ustawienie stołu roboczego, a przez to przedmiotu obrabianego, poziomo.

Stół roboczy : Stół roboczy odnosi się do elementu maszyny umieszczonego na wierzchu siodła, do którego przymocowany jest przedmiot obrabiany lub urządzenie przytrzymujące (np. Uchwyt lub imadło ). W zależności od rodzaju zastosowanej maszyny, ten komponent jest regulowany w kierunku poziomym, pionowym, obu lub żadnym kierunku.  

Wrzeciono : Wrzeciono odnosi się do elementu maszyny wspieranego przez kolumnę, która utrzymuje i uruchamia zastosowaną obrabiarkę (lub trzpień). Wewnątrz kolumny silnik elektryczny napędza obrót wrzeciona.

Arbor : THE Arbor odnosi się do składnika wału wprowadzonego do wrzeciona poziomej frezarki, w których można zamontować wiele obrabiarki. Komponenty te są dostępne w różnych długościach i średnicach w zależności od specyfikacji zastosowania frezowania. Typy dostępnych trzpieni obejmują standardową frezarkę, śrubę, frez do cięcia wzdłużnego, frez końcowy i trzpienie frezarskie z ostrzami.

Ram : suwak odnosi się do elementu maszyny, zwykle w pionowych frezarkach, umieszczonych na górze i przymocowanych do kolumny, która podtrzymuje wrzeciono. Ten komponent jest regulowany, aby dostosować się do różnych pozycji podczas operacji frezowania.

Obrabiarka : Obrabiarka reprezentuje komponent maszyny trzymany przez wrzeciono, które wykonuje operację usuwania materiału. Proces frezowania może wykorzystywać szeroką gamę obrabiarek (zwykle frezów wielopunktowych) w zależności od specyfikacji zastosowania frezowania – np. Frezowanego materiału, wymaganej jakości wykończenia powierzchni, orientacji maszyny itp. Obrabiarki mogą się różnić w oparciu o liczbę, rozmieszczenie i rozmieszczenie zębów, a także ich materiał, długość, średnicę i geometrię. Niektóre z typów stosowanych frezarek poziomych obejmują frezarki płaskie, odprężone, ząbkowane i dwu kątowe, podczas gdy stosowane frezarki pionowe obejmują płaskie i kuliste , fazowane, Twarz młyny i wiertło kręte. Maszyny do frezowania mogą również wykorzystywać narzędzia do wiercenia , wytaczania , rozwiercania i gwintowania do wykonywania innych operacji obróbki.

Uwagi dotyczące frezowania maszyn

Ogólnie rzecz biorąc, frezarki są podzielone na poziomy i pionowy układ maszyn, a także zróżnicowane w zależności od liczby osi ruchu.

W frezarkach pionowych wrzeciono maszyny jest ustawione pionowo, podczas gdy w poziomie frezarki wrzeciono jest zorientowane poziomo. Maszyny poziome wykorzystują również trzpienie dla dodatkowego podparcia i stabilności podczas procesu frezowania oraz posiadają możliwości wsparcia dla wielu narzędzi skrawających, takich jak frezowanie zgrubne i frezowanie wzdłużne. Sterowanie zarówno dla frezarki pionowej, jak i poziomej zależy od rodzaju zastosowanej maszyny. Na przykład niektóre maszyny mogą podnosić i opuszczać wrzeciono i przesuwać stół roboczy z boku, podczas gdy inne maszyny mają stacjonarne wrzeciona i stoły robocze, które poruszają się zarówno poziomo, pionowo, jak i obrotowo. Decydując między frezarkami pionowymi i poziomymi, producenci i warsztaty pracy muszą wziąć pod uwagę wymagania aplikacji frezowania, takie jak liczba powierzchni wymagających frezowania oraz wielkość i kształt części. Na przykład, cięższe przedmioty obrabiane lepiej nadają się do operacji frezowania poziomego, podczas gdy aplikacje do zatapiania matryc lepiej nadają się do operacji frezowania pionowego. Dostępny jest również sprzęt pomocniczy, który modyfikuje pionowe lub poziome maszyny w celu wsparcia przeciwnego procesu. 

Większość frezarek CNC jest dostępna z 3 do 5 osiami – zazwyczaj zapewniając wydajność wzdłuż osi XYZ i, jeśli ma to zastosowanie, wokół osi obrotu. Oś X i oś Y oznaczają ruch poziomy (odpowiednio na boki i do przodu i do tyłu na płaskiej płaszczyźnie), podczas gdy oś Z przedstawia ruch pionowy (góra-dół) i W – oś reprezentuje ruch ukośny w płaszczyźnie pionowej. W podstawowych frezarkach CNC, ruch poziomy jest możliwy w dwóch osiach (XY), podczas gdy nowsze modele pozwalają na dodatkowe osie ruchu, takie jak 3, 4 i 5-osiowe maszyny CNC. Tabela 1 poniżej przedstawia niektóre cechy frezarek sklasyfikowanych według liczby osi ruchu.

Tabela 1 – Charakterystyka frezarek za pomocą osi ruchu

Liczba osiCharakterystyka
3Zdolny do zarządzania większością potrzeb obróbkiZdolny do wytwarzania tych samych produktów, co maszyny o większej liczbie osiNadaje się do pracy automatycznej lub interaktywnej, cięcia ostrych krawędzi, wiercenia otworów, frezowania itp.Najprostsza konfiguracja maszyny (A)Wymaga tylko jednej stacji roboczej (A)Wyższe wymagania dotyczące wiedzy dla operatorów (D)Niższe poziomy wydajności i jakości (D)
4Zdolność do pracy z materiałami od aluminium i płyty kompozytowej po pianę, PCB i drewnoNadaje się do projektowania reklam, tworzenia dzieł sztuki, tworzenia sprzętu medycznego, badań technologicznych, budowy prototypów hobby i zastosowań przemysłowychWiększa funkcjonalność niż maszyny 3-osiowe (A)Wyższe poziomy dokładności i dokładności niż w maszynach 3-osiowych (A)Bardziej skomplikowana konfiguracja maszyny Maszyny 3-osiowe (D)Droższe niż maszyny 3-osiowe (D)
5Dostępne konfiguracje wielu osi (np. 4 + 1, 3 + 2 lub 5)Odpowiedni dla przemysłu lotniczego, architektonicznego, medycznego, wojskowego, naftowego i gazowego oraz zastosowań artystycznych i funkcjonalnychNajwiększa funkcjonalność i możliwości (A)W zależności od konfiguracji, szybsze działanie niż maszyny 3-osiowe i 4-osiowe (A)Najwyższy poziom jakości i precyzji (A)W zależności od konfiguracji, wolniejsze działanie niż maszyny 3-osiowe i 4-osiowe (D)Droższe niż maszyny 3-osiowe i 4-osiowe (D)

W zależności od rodzaju zastosowanej frezarki, obrabiarka, stół roboczy maszyny lub oba komponenty mogą być dynamiczne. Zwykle dynamiczne stoły robocze poruszają się wzdłuż osi XY, ale są również w stanie poruszać się w górę iw dół, aby dostosować głębokość cięcia i obrót wzdłuż osi pionowej lub poziomej, aby zwiększyć zakres cięcia. W przypadku frezowania wymagającego dynamicznego oprzyrządowania, oprócz naturalnego ruchu obrotowego, obrabiarka porusza się prostopadle wzdłuż wielu osi, pozwalając, aby obwód narzędzia, a nie tylko jego końcówka, ciął w obrabianym przedmiocie. Frezarki CNC o większym stopniu swobody pozwalają na większą wszechstronność i złożoność produkowanych części frezowanych.

Rodzaje frezarek

Dostępnych jest kilka różnych typów frezarek, które nadają się do różnych zastosowań obróbki. Poza klasyfikacją opartą wyłącznie na konfiguracji maszyny lub liczbie osi ruchu, frezarki są dalej klasyfikowane na podstawie kombinacji ich specyficznych cech. Niektóre z najbardziej popularnych typów frezarek to:

 • Typ kolana
 • Typ ram
 • Typ łóżka (lub typu produkcyjnego)
 • Typ strugarki

Typ kolanowy: Frezarki kolanowe wykorzystują stałe wrzeciono i pionowo regulowany stół roboczy, który opiera się na siodle wspartym na kolanie. Kolano można obniżyć i podnieść na kolumnie w zależności od położenia obrabiarki. Niektóre przykłady frezarek kolanowych obejmują montowane poziomo i stołowe frezarki poziome .

Typ ram: frezarki ramowe wykorzystują wrzeciono przymocowane do ruchomej obudowy (tj. Tłoka) na kolumnie, co pozwala obrabiarce poruszać się wzdłuż osi XY. Dwie z najbardziej popularnych frezarek trzpieniowych to montowane na podłodze uniwersalne frezarki z poziomą i obrotową głowicą tnącą.  

Typ łóżka: Frezarki łóżkowe wykorzystują stoły robocze przymocowane bezpośrednio do łoża maszyny, co zapobiega przesuwaniu się przedmiotu obrabianego zarówno wzdłuż osi Y, jak i osi Z. Przedmiot obrabiany jest umieszczony pod narzędziem tnącym, które w zależności od maszyny może poruszać się wzdłuż osi XYZ. Niektóre dostępne frezarki łożowe obejmują frezarki simplex, duplex i triplex. Podczas gdy maszyny simplex wykorzystują jedno wrzeciono, które porusza się wzdłuż osi X lub Y, maszyny dupleksowe wykorzystują dwa wrzeciona, a maszyny potrójne wykorzystują trzy wrzeciona (dwa poziome i jedno pionowe) do obróbki odpowiednio wzdłuż osi XY i XYZ.

Strugarka typu : frezarki strugarka typu są podobne do frezarki łóżka typu tym, że mają stołów roboczych stałych wzdłuż osi Y i Z osi i wrzecion, które mogą przemieszczać się wzdłuż osi XYZ. Jednak maszyny typu strugarki mogą obsługiwać wiele obrabiarek (zazwyczaj do czterech) jednocześnie, co skraca czas realizacji złożonych części.

Niektóre z wyspecjalizowanych typów frezarek obejmują frezarki stołowe, bębnowe i planetarne. Obrotowe frezarki stołowe mają okrągłe stoły robocze, które obracają się wokół osi pionowej i wykorzystują obrabiarki umieszczone na różnych wysokościach do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Frezarki bębnowe są podobne do maszyn stołowych obrotowych, z wyjątkiem tego, że stół roboczy jest określany jako „bęben” i obraca się wokół osi poziomej. W maszynach planetarnych stół roboczy jest nieruchomy, a obrabiany przedmiot jest cylindryczny. Obracająca się obrabiarka porusza się po powierzchni przedmiotu obrabianego, przecinając wewnętrzne i zewnętrzne elementy, takie jak gwinty. 

Rozważania materiałowe

Proces frezowania CNC najlepiej sprawdza się jako proces obróbki wtórnej, aby zapewnić funkcje wykończeniowe części zaprojektowanej na zamówienie, ale może być również wykorzystany do produkcji niestandardowych projektów i części specjalnych od początku do końca. Technologia frezowania CNC pozwala na obróbkę części szerokiej gamy materiałów, w tym:

 • Metale (w tym stopy, egzotyczne, ciężkie itp.)
 • Tworzywa sztuczne (w tym termoutwardzalne i termoplastyczne)
 • Elastomery
 • Ceramika
 • Kompozyty
 • Szkło

Podobnie jak w przypadku wszystkich procesów obróbki, przy wyborze materiału do aplikacji frezowania należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak właściwości materiału (tj. Twardość, wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie oraz odporność chemiczna i temperaturowa) oraz opłacalność obróbka materiału. Kryteria te decydują o tym, czy materiał nadaje się odpowiednio do procesu frezowania i ograniczeń budżetowych aplikacji frezowania. Wybrany materiał określa typ (y) obrabiarki (narzędzi) i jej / ich projekt (y) oraz optymalne ustawienia maszyny, w tym prędkość cięcia, prędkość posuwu i głębokość cięcia.

Alternatywy

Frezowanie CNC to proces obróbki mechanicznej odpowiedni do obróbki szerokiej gamy materiałów i produkcji różnorodnych części na zamówienie. Chociaż proces może wykazywać przewagę nad innymi procesami obróbki, może nie być odpowiedni dla każdego zastosowania produkcyjnego, a inne procesy mogą okazać się bardziej odpowiednie i opłacalne.

Niektóre inne bardziej konwencjonalne procesy obróbki mechanicznej obejmują wiercenie i toczenie. Wiercenie, podobnie jak frezowanie, zwykle wykorzystuje narzędzia wielopunktowe (tj. Wiertła), podczas gdy przy toczeniu stosuje się narzędzia jednopunktowe. Jednak podczas obracania obrabiany przedmiot można przesuwać i obracać podobnie jak w niektórych zastosowaniach frezowania, podczas wiercenia obrabiany przedmiot jest nieruchomy podczas operacji wiercenia.

Niektóre z niekonwencjonalnych procesów obróbki mechanicznej (tj. Nie wykorzystują obrabiarek, ale nadal wykorzystują procesy mechanicznego usuwania materiału) obejmują obróbkę ultradźwiękową, cięcie strumieniem wody i obróbkę strumieniowo-ścierną. Niekonwencjonalne, niemechaniczne procesy obróbki – tj. Procesy obróbki chemicznej , elektrycznej i cieplnej – zapewniają dodatkowe alternatywne metody usuwania materiału z przedmiotu obrabianego, które nie wykorzystują obrabiarek lub procesów mechanicznego usuwania materiału, i obejmują chemiczne mielenie, gratowanie elektrochemiczne , cięcie laserowe i cięcie łukiem plazmowym. Te niekonwencjonalne metody obróbki wspomagają produkcję bardziej złożonych, wymagających i wyspecjalizowanych części, które zazwyczaj nie są możliwe dzięki konwencjonalnym procesom obróbki.   

Podsumowanie

Powyżej przedstawiono podstawy procesu frezowania CNC, różne operacje frezowania CNC i wymagany sprzęt, a także niektóre kwestie, które mogą być brane pod uwagę przez producentów i warsztaty maszynowe przy podejmowaniu decyzji, czy frezowanie CNC jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla ich konkretnej obróbki podanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat krajowych komercyjnych i przemysłowych dostawców niestandardowych usług produkcyjnych i sprzętu, odwiedź platformę wyszukiwania dostawców Thomas , gdzie znajdziesz informacje o ponad 500 000 dostawców handlowych i przemysłowych.

One thought on “Co to jest frezarka i na czym polega frezowanie”

Dodaj komentarz