Pompy CO i pompy cyrkulacyjne CWU pozwalają uzyskać odpowiedni obieg i ciśnienie w instalacjach grzewczych budynku. To niepozorne urządzenie umożliwia dostarczenie wody o odpowiednich parametrach ciśnieniowych, nawet do dalszych zakątków np. naszego domu.

Pompy obiegowe CO – gdzie znajdują zastosowanie?

Takie urządzenia jak pompy CO wykorzystywane są przeważnie w instalacjach domowych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by były używane także do większych instalacji, np. w zakładach przemysłowych czy dużych budynkach użyteczności publicznej. W każdym przypadku jej moc i możliwości generowania ciśnienia muszą odpowiadać zapotrzebowaniu.

Stosując pompy obiegowe CO wymusza się konkretny obieg medium. Jest to szczególnie ważne w rozbudowanych instalacjach, gdzie punkty odbioru ciepła (np. grzejniki) mogą być znacząco oddalone od źródła ciepła (np. kotła). Z racji swojej konstrukcji pompy CO mogą być montowane w dowolnej części instalacji ogrzewania. Duża zaletą jest wszechstronność zastosowanie takich pomp obiegowych, ze względu na zdolność współpracy z większością kotłów c.o. Jeżeli pompa jest dokładna do istniejącej już instalacji, musi być ona dopasowana w taki sposób, by nie zaburzyła jej pracy, oraz by była jak najbardziej efektywna.

Pompy cyrkulacyjne CWU

Ich zadanie jest zbliżone do tego, jakie mają pompy CO. Tutaj natomiast pompy cyrkulacyjne CWU umożliwiają nam stały dostęp do ciepłej wody użytkowej. Dzieje się tak poprzez utrzymywanie odpowiednio nagrzanej wody w obiegu. To sprawia, że w przypadku odkręcenia kranu, będzie z niego od razu wyciekać woda o zadanej temperaturze. Gdyby takiej pompy nie było, najpierw z rur zostałaby spuszczona woda, która znajdowała się w instalacji, by po pewnym czasie dotarła do nas ciepła z kotła lub zasobnika. Takie rozwiązanie w szczególności przydaje się w dużych budynkach, gdzie odległość punktu poboru od źródła jest dość duża.

Należy pamiętać, że pompy obiegowe do CO jak i pompy cyrkulacyjne CWU, wymagają do swojej pracy energii elektrycznej. Na szczęście jej pobór jest niewielki, a niektóre posiadają nawet możliwość regulowania pracy tak, by np. nie załączać się w nocy.