Dlaczego realizacja inwestycji wymaga inwentaryzacji przyrodniczej?

Każdy inwestor, któremu zdarzyło się już realizować inwestycje o charakterze budowlanym, z pewnością wie, że wiążą się one z dużą ilością formalności. Zarówno w miastach, jak i poza nimi część tych formalności dotyczy środowiska naturalnego i jego stanu na danym terenie.

Środowisko naturalne jest narażone na zniszczenie w toku prac budowlanych, a może się na przykład okazać, że na obszarze, na którym na być zrealizowana inwestycja, znajdują się zwierzęta lub rośliny objęte ochroną gatunkową.

Żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, konieczne jest sporządzenie odpowiednio wcześniej dokładnej inwentaryzacji przyrodniczej, a więc skatalogowanie elementów przyrody na danym obszarze i nadanie im określonych rang. Jest to usługa, której wykonanie trzeba zlecić osobom posiadającym w tym zakresie wiedzę i doświadczenie. Tylko ile będzie kosztowała realizacja takiej usługi? Od czego to zależy?

Od czego zależy koszt inwentaryzacji przyrodniczej?

Na to, ile będzie ostatecznie kosztowała inwentaryzacja przyrodnicza, wpływa przede wszystkim skala i wielkość projektu. Im większa inwestycja, a także jej obszar, tym więcej pracy będzie musiał włożyć usługodawca, aby przygotować dokładny i w pełni poprawny raport z przeprowadzonej inwentaryzacji. Przy większych inwestycjach musi też z reguły kolaborować większa ilość ekspertów z różnych dziedzin.

Przykładowo, poza ekspertami od ssaków, płazów, owadów, drzew i ptaków, może być konieczne skorzystanie także z usług specjalisty w zakresie ryb, nietoperzy i nie tylko. Chiropterolog, czyli specjalista od nietoperzy, może być niezbędny na przykład w przypadku termoizolacji lub modernizacji starego budynku – te stworzenia bardzo często można znaleźć na różnego rodzaju strychach i poddaszach. Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że są one objęte ścisłą ochroną gatunkową w naszym kraju.

Ile zazwyczaj kosztuje inwentaryzacja przyrodnicza?

Przeciętny kosz inwentaryzacji przyrodniczej wynosi kilkaset złotych, ale może on być większy w przypadku bardzo dużej inwestycji. Nie jest to więc bardzo duża opłata, natomiast nie należy z tego względu odkładać przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatnią chwilę. Powinna ona obejmować minimalnie okres od marca do sierpnia, a najlepiej być sporządzana na przestrzeni całego jednego roku kalendarzowego. W ten sposób można uzyskać najbardziej dokładne i kompletne wyniki.

Najłatwiejszym sposobem na uzyskanie bardziej precyzyjnego szacunkowego kosztu sporządzenia inwentaryzacji jest zwrócenie się do firmy, która oferuje jej wykonanie. Po zapoznaniu się ze szczegółami projektu będzie ona w stanie podać konkretną kwotę.