Korzystanie z centralnego ogrzewania jest nie tylko wygodne, ale i bardzo praktyczne. Nowoczesne instalacje do minimum ograniczają ryzyko awarii, jednak wymagają zastosowania odpowiednich elementów oraz właściwego montażu. Ważną rolę odgrywa tutaj grupa bezpieczeństwa CO. Czym dokładnie jest i dlaczego warto się jej nieco bliżej przyjrzeć?

Na czym polega działanie grupy bezpieczeństwa CO?

W nowoczesnych systemach grzewczych woda nieprzerwanie krąży pomiędzy kotłem a kolejnymi powierzchniami grzewczymi. W praktyce mamy więc do czynienia z obiegiem zamkniętym, który wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Woda, która krąży w systemie, stale zmienia swoją temperaturę, co jak wiadomo, wpływa na zmianę jej objętości. Co do zasady, naczynie zbiorcze powinno przeciwdziałać skutkom tych zmian, jednak w każdym momencie może dojść do awarii, która w najgorszym wypadku spowoduje pęknięcie rury oraz jej wyciek. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa grupa bezpieczeństwa CO, gdyż dzięki niej można zapobiec powstawaniu szkód.

Dlaczego należy zamontować grupę bezpieczeństwa CO?

Korzystając z centralnego ogrzewania, w rzeczywistości nie mamy większego wyboru- musimy zainstalować grupę bezpieczeństwa CO, gdyż jest ona elementem obligatoryjnym. Zapewnia ona ochronę całej instalacji grzewczej oraz wodnej na wypadek, gdyby doszło do awarii. Wystąpienia tej nie jesteśmy natomiast w stanie przewidzieć, stąd konieczność montowania dobrze dobranych grup bezpieczeństwa. Warto mieć na uwadze, że wykonane są one przede wszystkim z mosiądzu, który bardzo dobrze przewodzi ciepło. W praktyce pozwala to do minimum ograniczyć jego straty, które- powstające w niewielkich ilościach- rekompensuje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Jednocześnie zapobiega bardzo kosztownym naprawom, które mają miejsce na przykład ze względu na pękniętą rurę. Warto dodać, że koszty usuwania skutków zalania także mogą być bardzo wysokie.

Montaż grupy bezpieczeństwa

Grupa bezpieczeństwa CWU musi zostać zamontowana w odpowiedni sposób, tak aby spełniała swoją podstawową funkcję. W pierwszej kolejności należy dobrać odpowiednie urządzenia, które będą dostosowane do pozostałych elementów instalacji. Wiele zależy bowiem od tego, gdzie zamontowany został kocioł oraz jaki jego rodzaj wybraliśmy. Grupa bezpieczeństwa CWU może więc zostać dobrana przez eksperta, który oceni, jakie elementy będą najbardziej kompatybilne. Pozwala to zaoszczędzić sporo cennego czasu, a także uniknąć ryzyka zakupu części, które później będzie trzeba wymienić. Należy jednocześnie pamiętać, że z instalacją grupy bezpieczeństwa CO nie można zwlekać, gdyż jest to element obligatoryjny w przypadku systemów grzewczych, bez którego nie mogą one prawidłowo funkcjonować.