W ciągu ostatnich paru lat można zauważyć większe zainteresowanie szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. BHP ma poprawiać warunki pracy oraz pełnić funkcję doradczą. Dlatego ważne jest, aby przed dokonaniem wyboru firmy szkoleniowej zwrócić uwagę na kilka kryteriów związanych z poziomem i jakością szkoleń.

Wybierając firmę szkoleniową

Szukając firmy, która przeprowadzi szkolenia bhp Warszawa, trzeba zwrócić uwagę, czy organizator może zapewnić:

 • Wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów
 • Odpowiednie programy szkoleniowe dla określonych stanowisk
 • Warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowo-dydaktycznej
 • Zadba o właściwy przebieg szkolenia
 • Prowadzenie dokumentacji takich jak program szkoleń, protokoły przebiegu egzaminów, rejestr wydanych świadectw i dziennik zajęć
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z BHP

Każda firma zajmująca się szkoleniami BHP musi zapewnić wyżej wymienione elementy.

Czym ma zajmować się firma BHP

 Wszystkie niezbędne obowiązki służby bhp są uregulowane w przepisach prawnych. Między innymi pracownicy firm bhp muszą:

 • Tworzenie szczegółowych instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach
 • Opracowanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Doradztwo
 • Dobierać odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • Przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego

Pracownicy firm  szkoleniowych są również za prowadzenie szkoleń wstępnego bhp w części instruktażu ogólnego. Powinien uczestniczyć w przygotowaniu u weryfikacji materiałów szkoleniowych w taki sposób, aby zapewnić jak najwyższy poziom merytoryczny i dydaktyczny. Wiele dużych firm decyduje się na zatrudnienie na stałe wykwalifikowanego pracownika, który będzie odpowiadał za BHP. Jednak nie jest to konieczne w przypadkach mniejszych zakładów pracy. Bez problemu można wynająć usługi firm, które zawodowo zajmują się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jak znaleźć firmę szkoleniową

Szukając odpowiedniej firmy, która oferuje szkolenia z zakresu BHP Warszawa można trafić na bhpsolar.pl. Firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleń z pierwszej pomocy medycznej. Wszystkie szkolenia są prowadzone przez specjalistów, którzy posiadają wszystkie wysokie kwalifikacje oraz są odpowiednio przygotowani, aby móc zapewnić jak najwyższej jakości szkolenia. Dużym plusem jest możliwość podpisania jednorazowej lub miesięcznej umowy. W jednym miejscu znajdzie się wszystko, co potrzebne każdej firmie.