Coraz więcej właścicieli domów dokonuje adaptacji schodów i podestów w swoim domu. Moda się zmieniła i rośnie atrakcyjność minimalistycznych materiałów, które na poręcze i balustrady Łódź wybiera najchętniej. Jednak nierzadko można spotkać schody, które zostały tak zmodyfikowane, że poręcze lub balustrady zostały całkowicie usunięte, pozostawiając otwarty wygląd pomieszczenia lub klatki schodowej.

Aby podkreślić znaczenie bezpieczeństwa w domu i pomóc w ograniczeniu liczby wypadków, opublikowano specjalny przewodnik budowlano-instalacyjny, który wskazuje, że ponad 60% wszystkich wypadków spowodowanych jest upadkami z niezabezpieczonych odpowiednio przez balustrady przestrzeni.

Upadki na stopniach i schodach są główną przyczyną przypadkowych zgonów w domu. Co roku w wyniku upadku umiera co najmniej 700 osób. Upadki mają największy wpływ na małe dzieci. Każdego roku odpowiadają za ponad 80 zgonów i ponad 54 000 wizyt na ostrym dyżurze.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny? Balustrady Łódź

Co ciekawe, choć wiele wypadków i wynikających z nich późniejszych obrażeń (niektóre z nich mogą nawet zagrażać życiu) zdarza się na schodach, to prace mające na celu zmianę lub wymianę istniejących poręczy w domu nie wymagają kontroli zgodnie z przepisami budowlanymi i nie muszą być zgłoszone władzom lokalnym.

Niezależnie od tego, czy prace podlegają przepisom budowlanym, czy nie, konsekwencją niezapewnienia bezpiecznych poręczy i balustrad może być bardzo duże niebezpieczeństwo i nie należy tego lekceważyć.

Za każdym razem, gdy instalowane lub odnawiane są balustrady Łódź, następujące kwestie powinny zostać dokładnie przeanalizowane:

  1. Sprawdź, czy dom został zaprojektowany zgodnie z właściwymi standardami bezpieczeństwa budowlanego, a jeśli tak, powiadom radę lokalną o pracach z wyprzedzeniem, przesyłając powiadomienie o budowie lub wniosek o wydanie pełnych planów. Jeśli prace mają na celu przebudowę poręczy lub balustrady do schodów obsługujących dwupoziomowy parter, prace powinny zostać zgłoszone władzom lokalnym.
  • Zaleca się, aby zawsze wymieniać lub przywracać poręcz balustrady – nawet jeśli pierwotnie nie istniały. Poręcz powinna być zawsze umieszczona przynajmniej po jednej stronie schodów. Jeżeli schody mają szerokość 1 m lub więcej, należy zapewnić poręcz po obu stronach. Poręcz powinna podążać za linią pochylenia (kąt lub pochylenie) klatki schodowej i być solidnie zamocowana za pomocą wsporników w odpowiednich środkach. Na przykład poręcz o długości do 4 m może wymagać 4 lub 5 wsporników podtrzymujących. Wsporniki muszą być mocno przymocowane do litej ściany lub słupka/łaty nośnej, aby szyna zapewniała mocne podparcie. Górna powierzchnia poręczy powinna znajdować się między 900 mm a 1000 mm powyżej linii nachylenia schodów. Poręcze powinny zapewniać odpowiednią powierzchnię do trzymania/chwytania, aby zapewnić najlepszą formę wsparcia. Preferowane są szyny o kształcie okrągłym lub owalnym, ponieważ użytkownicy mogą łatwiej chwycić szynę. Poręcze nie powinny sięgać do/nad klatką schodową o więcej niż 100 mm, a przestrzeń po stronie knykci powinna mieć co najmniej 50 mm szerokości.
  • Pod poręczą należy zamocować wsporniki lub trzpienie, aby uniemożliwić użytkownikom przytrzaśnięcie palców i umożliwić uchwycenie poręczy na całej jej długości.
  • Balustrady powinny zabezpieczać przed ślizganiem się przez przestrzeń między poręczą (górną) a krawędzią klatki schodowej i powinny uniemożliwić zablokowanie się małych dzieci w wąskich szczelinach.

Wybieraj balustrady Łódź, aby Twój dom był bezpieczny

Ponieważ schody są tak dużą częścią domu, naprawdę mają duży wpływ na jego styl, więc wybór poręczy schodów i balustrady Łódź to też świetny sposób na podkreślenie i wzmocnienie efektu, który chcesz wywołać na gościach. Oczywiście bezpieczeństwo jest zawsze najważniejszym aspektem każdej balustrady i poręczy schodowej. Muszą one być wystarczająco mocne i stabilne, aby zapobiegać upadkom i bezpiecznie wspierać ludzi, którzy się na nich opierają.