Większość przedsiębiorstw działających na średnią i dużą skalę potrzebuje do prowadzenia swego biznesu dostępu do odpowiednich obiektów. W branżach związanych z handlem, spedycją i produkcją niezbędne okażą się pomieszczenia magazynowe, w których można przechowywać wykorzystywane surowce i materiały, gotowe wyroby oraz półprodukty, a także towary przeznaczone do odsprzedaży. Budynek taki powinien być dostosowany do specyfiki firmy.

Jakie rodzaje hal magazynowych sprawdzają się najlepiej?

Obiekty służące do przechowywania różnych produktów są niezbędne w większości firm, różne będą jednak oczekiwania co do ich wielkości, możliwości zagospodarowania wnętrza czy zainstalowania systemów zapewniających właściwe warunki np. kontrolowanie temperatury, wilgotności powietrza, a także urządzeń ułatwiających przemieszczanie towarów. Najlepszym sposobem na uzyskanie odpowiedniej powierzchni do składowania jest budowa hali magazynowej w technologii stalowej. Budynki tego rodzaju dają dużą swobodę, jeżeli chodzi o wielkość – wysokość konstrukcji, jej szerokość i długość. Struktura obiektu oparta na słupach nośnych oferuje też daleko posuniętą swobodę, jeżeli chodzi o sposób wykorzystania przestrzeni, ułatwia również w razie potrzeby zamontowanie suwnic niezbędnych w przypadku obsługi elementów o znacznej masie. Wybór hali stalowej gwarantuje też łatwą rozbudowę w miarę rozwoju przedsiębiorstwa. Największą zaletą budowli tego typu jest jednak stosunkowo krótki czas potrzebny na przygotowanie i realizację inwestycji – w zależności od kubatury oraz wyposażenia dodatkowego, a także rodzaju posadzki zabiera to zwykle od 3 do 6 miesięcy.

Jakie możliwości oferują hale stalowe?

Budowa hali stalowej oznacza możliwość ścisłego dostosowania jej do potrzeb konkretnej firmy. Konstrukcje tego rodzaju wykonywane m.in. przez firmę Largo Hale z Gdańska zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu systemów wentylacyjnych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych, a także niezbędnego oświetlenia, które może być wspomagane odpowiednio zlokalizowanymi pasmami świetlnymi. Struktura takich obiektów pozwala na zamontowanie potrzebnej ilości bram oraz ramp załadunkowych. Ważna będzie także możliwość łatwego rozmieszczania wybranego systemu regałów magazynowych i urządzeń wspomagających przepływ towarów. Bez problemów hale stalowe mogą być przystosowane do użytku w branży związanej z rolnictwem i przetwórstwem oraz przechowywania zbóż, owoców czy warzyw. Nie ma też przeszkód, by stalową halę magazynową połączyć z częścią biurową lub wystawową.