Rynek fotowoltaiki w Polsce rośnie w ogromnym tempie – tylko między rokiem 2019 a 2020 łączna moc instalacji podwoiła się. Choć powstają przede wszystkimi mikroinstalacje PV, coraz chętniej budowane są również farmy fotowoltaiczne. Czym są i jak wygląda opłacalność inwestycji w to rozwiązanie? Dowiedz się więcej.

Farma fotowoltaiczna – co to jest?

Farma fotowoltaiczna to specjalnie wydzielony teren, na którym znajdują się panele fotowoltaiczne, które generują duże ilości prądu elektrycznego. Są to zatem duże elektrownie fotowoltaiczne, wytwarzające prąd na skalę przemysłową, o mocy powyżej 500 kWp.

Taka farma jest konstruowana z myślą o dystrybucji prądu na szeroką skalę i o długofalowych zyskach – zwłaszcza, że czas, przez jaki działają instalacje fotowoltaiczne, szacuje się na ok. 25-30 lat.

Jakie wymogi prawne muszą spełnić farmy fotowoltaiczne?

Farmy fotowoltaiczne działają na innych zasadach niż mikroinstalacje, a ich budowa wymaga od inwestorów spełnienia określonych warunków. Aby możliwa była budowa takiego obiektu i jego uruchomienie, należy:

  • wybrać odpowiedni teren – działka powinna znajdować się bezpośrednio przy linii średniego napięcia i najlepiej w pobliżu Głównego Punktu Zasilania, powinna być też wolna od zacienienia oraz dawać prawną możliwość montażu paneli słonecznych (najlepiej, aby nie istniał do niej plan zagospodarowania przestrzennego),
  • zgłosić chęć budowy instalacji do właściwego starostwa powiatowego i urzędu gminy,
  • przygotować projekt koncepcyjny, który jest niezbędnym elementem do uzyskania pozwolenia na budowę farmy oraz produkcję energii elektrycznej,
  • uzyskać warunki przyłączenia – dystrybutor wydaje je do 150 dni od złożenia wniosku, na okres 2 lat,
  • uzyskać koncesję od Urzędu Regulacji Energetyki,
  • po ukończeniu budowy (średnio trwa ona kilka-kilkanaście tygodni) – zarejestrować farmę na Towarowej Giełdzie Energii i uzyskać odbiór obiektu z Zakładu Energetycznego.

– Choć proces gromadzenia dokumentacji jest dość czasochłonny, jednak gra jest warta świeczki – podkreśla ekspert z firmy FlexiPower Group, która specjalizuje się w budowie farm fotowoltaicznych. – Zwłaszcza teraz, gdy rynek energetyczny w Polsce kładzie coraz większy nacisk na prąd pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii – dodaje.

Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?

Można wskazać wiele powodów, dla których właśnie teraz inwestycja w farmę fotowoltaiczną jest dobrym pomysłem na biznes,

Trend na OZE

Rynek odnawialnych źródeł energii rośnie w błyskawicznym tempie. Wynika to m.in. z kierunku rozwoju europejskiego rynku energetycznego. Docelowo zakłada się, że do 2030 roku 32% energii na terenie Unii Europejskiej powinno być wytwarzanej w ekologiczny sposób. Polska na tym polu jest nadal w tyle – istnieje ryzyko, że nasz kraj nie przekroczy do końca 2020 roku założonego progu 15% energii ze źródeł odnawialnych. A to oznacza, że pojawi się coraz więcej rządowych zachęt do inwestowania na tym rynku – nie tylko dla osób prywatnych, ale przede wszystkim dla firm.

Korzystne ceny energii z PV

Sprzedaż energii wyprodukowanej przez panele słoneczne do sieci jest wysoce korzystna dla właścicieli farm fotowoltaicznych. Urząd Regulacji Energetyki wskazuje minimalne stawki referencyjne za 1 kWh, jednak na Towarowej Giełdzie Energii są one wyższe – system aukcyjny (a właściwie konkurs ofert) często przynosi jeszcze większe korzyści finansowe.

Możliwość uzyskania dotacji

Choć mówi się głównie o dotacjach dla mikroinstalacji, w ostatnich latach w Polsce pojawiło się również wiele programów wsparcia dla dużych farm. Mowa zarówno o regionalnych grantach, a także tych pozyskiwanych w ramach klastrów energetycznych czy dofinansowań unijnych. Można się spodziewać, że sytuacja w tym zakresie w kolejnych latach jeszcze się poprawi i być może pojawią się nawet rządowe zachęty dla tego typu inwestycji.

Ile można zarobić na inwestycji w farmę fotowoltaiczną?

Średnia inwestycja w farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW kształtuje się na poziomie ok. 3 mln zł, jednak Instytut Energetyki Odnawialnej szacuje, że ten wydatek z roku na rok będzie spadał.

A ile można zarobić na produkcji prądu z OZE na farmie fotowoltaicznej? Szacuje się, że rentowność inwestycji może się kształtować na poziomie ok. 9% (przy ok. 3-4% na rynku nieruchomości), a czas zwrotu poniesionych kosztów oscyluje w okolicach 10 lat. Na zysk wpływa zarówno moc, z jaką działa elektrownia słoneczna, jak również stawki, po jakich jest sprzedawana energia, a także sytuacja pogodowa. Warto pamiętać, że w zależności od liczby słonecznych dni produkcja energii w skali roku może być nieco powyżej lub poniżej oczekiwanego wyniku. Niemniej jednak, przy zastosowaniu wysokiej jakości komponentów, nie trzeba się spodziewać dużych rozbieżności.

Jak zatem widać, farmy fotowoltaiczne mogą być dobrym pomysłem na biznes. Warto więc poznać bliżej to rozwiązanie i ocenić, czy inwestycja w nie będzie rozsądną decyzją.