Pompy ciepła wykorzystywane są najczęściej do ogrzewania budynków. W zależności od modelu mogą jednak przydać się także latem do chłodzenia pomieszczeń. Poza tym pompy ciepła stosuje się także do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, co w lecie jest tak samo ważne, jak zimą. Oznacza to, że pompy ciepła są bardziej funkcjonalne od innych urządzeń grzewczych.

Przyjemny chłód latem

Pompy ciepła idealnie współpracują z klimatyzacją i zapewniają dopływ chłodnych mas powietrza do rozgrzanych latem pomieszczeń. Obecnie stosuje się dwie metody chłodzenia, czyli pasywną i aktywną. O metodzie pasywnej mówimy wtedy, gdy sprężarka pompy pozostaje wyłączona, podczas gdy pracują pompy obiegowe. W chłodzeniu pasywnym wykorzystuje się naturalną różnicę temperatur latem, czyli chłód pozyskuje się ze źródła dolnego, przy czym najefektywniejsza jest woda gruntowa. Ciepło z budynku jest zabierane i przetwarzane w dolnym źródle, co pozostaje nie bez znaczenia na jego regenerację przed okresem zimowym.

Aktywne chłodzenie pompą ciepła jest uznawane za bardziej efektywne – w trakcie pracy pompy pracuje także sprężarka, co oznacza jednak wyższe nakłady finansowe związane ze zużyciem energii. Przy chłodzeniu aktywnym warto zastosować klimakonwektory, które zapewnią optymalny przepływ powietrza. Co do zasady chłodzenie aktywne działa podobnie do klimatyzacji, ale pompy ciepła o odwróconym obiegu nie wymagają montażu dodatkowych urządzeń zewnętrznych. Warto podkreślić, że do chłodzenia najlepiej sprawdzają się pompy gruntowe, których wykonawcą jest firma wiertnicza FHU DANIEL z Małopolski.

Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej

Pompy ciepła muszą działać latem – w przeciwnym wypadku nie byłoby możliwe korzystanie z ciepłej wody użytkowej, zwłaszcza w domach, w których zrezygnowano z dodatkowego źródła ciepła. Pompy ciepła w Zakopanem podobnie jak inne kotły grzewcze współpracują z zasobnikami na wodę użytkową. Pompy ciepła latem sprawdzają się jako samodzielny lub uzupełniający zestaw grzewczy. Co więcej, woda jest podgrzewana niezależnie od panujących warunków atmosferycznych również w trakcie chłodzenia pomieszczeń.

Pompy ciepła działają podobnie jak inne kotły, czyli sprawdzają temperaturę w zbiorniku, a odczyty decydują o tym, czy urządzenie ma się włączyć, czy nie. Co ważne, użytkownik może określić temperaturę wody, jaką chce uzyskać, a zaawansowana elektronika zadba o właściwą pracę urządzenia. Oznacza to, że korzystanie z pompy ciepła latem do ogrzewania wody użytkowej wygląda tak samo, jak zimą.